A Dachshund jumping

Na temat Veterinary Focus

Założony w 1990 roku, Veterinary Focus jest magazynem medycznym i naukowym publikowanym co cztery miesiące, przeznaczonym dla lekarzy weterynarii specjalizujących się w opiece nad zwierzętami domowymi, w szczególności psami i kotami. Veterinary Focus jest wydawany przez Royal Canin, publikowany w 10 językach (francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, chińskim, polskim, japońskim, portugalskim) i rozprowadzany w ponad 50 krajach.


Specjalne numery tematyczne publikowane są co roku.