A Dachshund jumping

INFORMACJA PRAWNA

Niniejsza informacja prawna dotyczy witryny internetowej vetfocus.royalcanin.com

WYDAWCA I DOSTAWCA USŁUGI HOSTINGOWEJ WITRYNY VETFOCUS.ROYALCANIN.COM

Witryna internetowa vetfocus.royalcanin.com wydawana jest przez spółkę BUENA MEDIA PLUS, spółkę akcyjną uproszczoną (société par actions simplifiées) o kapitale zakładowym w wysokości 218 730 euro, wpisaną do rejestru handlowego w Nanterre pod numerem: 480 825 678, nr podatnika FR 37 480 825 678, której siedziba znajduje się pod adresem: 90 rue de Paris - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Francja - nr telefonu +33 172 44 62 00, działającą w imieniu spółki ROYAL CANIN SAS.

Dyrektorem publikacji witryny internetowej jest Pan Bernardo GALLITELLI, działający w charakterze dyrektora spółki BUENA MEDIA PLUS, pod nadzorem Pana Philippe MARNIQUET, dyrektora ds. marketingu i recept weterynaryjnych spółki ROYAL CANIN SAS.

Osobą odpowiedzialną za techniczne aspekty witryny jest Pan Stéphan LUBINEAU: slubineau@buena-media.fr

Usługi hostingowe dla witryny świadczone są przez spółkę OVH SAS o kapitale zakładowym w wysokości 10 069 020 euro, wpisaną do rejestru handlowego w Roubaix Tourcoing pod numerem: 424 761 419 00045, nr podatnika FR 22 424 761 419, której siedziba znajduje się pod adresem: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francja - nr telefonu +33 972 10 10 07.

TREŚCI

Treści prezentowane na stronie vetfocus.royalcanin.com stanowią wyłączną własność spółki ROYAL CANIN SAS.

DANE OSOBOWE I WARUNKI KORZYSTANIA

Witryna vetfocus.royalcanin.com podlega przepisom prawnym obowiązującym witryny internetowe spółki ROYAL CANIN SAS, które są dostępne pod linkiem:
http://www.royalcanin-world.com/