วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Camila Vannucchi

Camila Vannucchi

DVM, MSc, PhD

สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

Camila Vannucchi is an associate professor at the School of Veterinary Medicine and Animal Science of the University of São Paulo (Brazil), with a master's and PhD degree from the same university. Prof. Vannucchi is a researcher with specific expertise in canine reproduction and veterinarian neonatology.  

เนื้อหาโดย Camila Vannucchi

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Evaluation of heart and respiratory rate by cardiopulmonary auscultation.

หมายเลขหัวข้อ26.1 เผยแพร่แล้ว 25/03/2021

A quick guide to… Intensive care of newborn puppies

Puppies are less well developed at birth than many other species, and high mortality rates are not uncommon in the first two weeks of life.

โดย Renata Azevedo de Abreu และ Camila Vannucchi