วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Jan Schreyer

Jan Schreyer

DVM, Dip. EVDC

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Dr. Schreyer completed his veterinary studies at the University of Leipzig in 1993 and was awarded his doctorate in 1997. Since 1993 he has worked with his wife in his own small animal practice where the focus of his work is dental medicine. In 2004 he received his diploma from the EVDC. He was President of the European Veterinary Dental Society 2010-2012 and is currently Vice-President of the German Veterinary Dental Medicine Society.

เนื้อหาโดย Jan Schreyer

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Persistent milk canine teeth in a Yorkshire terrier. The permanent maxillary canine erupts mesially to the milk tooth.

หมายเลขหัวข้อ22.3 เผยแพร่แล้ว 30/03/2021

Juvenile dentistry in dogs and cats

The incidence and severity of many oral problems (e.g.periodontal disease) increase with age; however young animals can also suffer from oral or dental disorders.

โดย Jan Schreyer