วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Javier Collados

Javier Collados

DVM, PhD, MRCVS

ราชอาณาจักรสเปน

Dr. Collados graduated in Veterinary Medicine from the Complutense University of Madrid in 1994 and earned a PhD from the same university in 2021. He completed a residency at the American Veterinary Dental College (AVDC). He was the only AVEPA certified in Dentistry and Oral Surgery in 2013, working exclusively in this field. He heads the Dentistry and Oral Surgery service at Sinergia Veterinaria. He was a lecturer and subject coordinator in Animal Dentistry at the Faculty of Veterinary Medicine of the Alfonso X el Sabio University of Madrid. 

He has authored numerous publications and, more particularly, the Visual Atlas of Oral and Dental Pathologies in Exotic and Small Animals (Ed. Servet, 2008), translated into Spanish, French and Japanese. He has spoken at national and international courses and congresses, and has participated in more than 100 events.

เนื้อหาโดย Javier Collados

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Dental disease in dogs and cats

หมายเลขหัวข้อ22.3 เผยแพร่แล้ว 13/04/2021

Dental disease in dogs and cats

Detection of dental disease requires an initial oral examination, followed by a definitive oral examination under general anesthesia.

โดย Javier Collados