วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Joris Robben

Joris Robben

DVM, PhD, Dipl. ECVECC, Dipl. ECVIM-CA

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

Dr Robben graduated from Utrecht University in 1988 and completed his PhD on canine insulinomas in 2004. Since 2014 he has been vice-president of the European College of Veterinary Emergency and Critical Care. He is currently associate professor in Emergency and Critical Care at Utrecht University.

เนื้อหาโดย Joris Robben

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง