วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Margie Scherk

Margie Scherk

DVM, Dip. ABVP (feline practice)

แคนาดา

Margie is a 1982 graduate of the Ontario Veterinary College and has maintained Feline species certification by the ABVP since 1995. She is fascinated by integrative aspects of physiology, anatomy, behaviour, nutrition and wellbeing in cats, has published studies and guidelines and written numerous book chapters on topics concerning gastroenterology, nutrition, analgesia, vaccination, hyperthyroidism and feline environmental wellness. She coedits the Journal of Feline Medicine and Surgery, and has served on many organisations including as President of AAFP.

เนื้อหาโดย Margie Scherk

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Optimizing an indoor lifestyle for cats 

หมายเลขหัวข้อ26.2 เผยแพร่แล้ว 21/01/2021

Optimizing an indoor lifestyle for cats 

People benefit from living with pets...

โดย Margie Scherk