วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Margie Scherk

Margie Scherk

DVM, Dip. ABVP (feline practice)

แคนาดา

มาร์กี้เป็นสัตวแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจาก Ontario Vertetinay College ในปี 1982 และได้รับประกาศนียบัตรเฉพาะด้านแมวจาก ABVP ตั้งแต่ปี 1995 เธอหลงใหลในการบูรณาการมุมองของสรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ พฤติกรรม โภชนาการ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในแมว จึงได้ตีพิมพ์งานการศึกษาและแนวปฎิบัติ รวมถึงงานเขียนในหนังสือบทต่าง ๆ ในหัวข้อ ทางเดินอาหาร โภชนาการ การระงับความเจ็บปวด การทำวัคซีน ภาวะธัยรอยด์ต่ำ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเลี้ยงแมว เธอยังร่วมเป็นบรรณาธิการร่วมของ Journal of Feline Medicine and Surgery และช่วยงานในหลาย ๆ องค์กร รวมถึงการเป็นประธานของ AAFP

เนื้อหาโดย Margie Scherk

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Optimizing an indoor lifestyle for cats 

หมายเลขหัวข้อ26.2 เผยแพร่แล้ว 21/01/2021

Optimizing an indoor lifestyle for cats 

People benefit from living with pets...

โดย Margie Scherk

Optimizing an indoor lifestyle for cats 

หมายเลขหัวข้อ26.2 เผยแพร่แล้ว 21/01/2021

การเลี้ยงแมวในบ้านอย่างเหมาะสม

มนุษย์ได้ประโยชน์จากการเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อน สัตว์เลี้ยงช่วยลดความเครียด สร้างความแน่นอนในการใช้ชีวิต และทำให้สุขภาพดีขึ้น ...

โดย Margie Scherk