วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Marilyn Dunn

Marilyn Dunn

DMV, MVSc, Dipl. ACVIM

แคนาดา

Marilyn Dunn is currently a professor in internal medicine and heads the interventional medicine service at the University of Montreal. A graduate of the University, she was board certified by the ACVIM in 1999 and is a founding member (and current president) of the Veterinary Interventional Radiology and Interventional Endoscopy Society (VIRIES). Her main interests are in urinary tract and respiratory interventions, and thrombosis
management. She has published many scientific articles and book chapters, and lectures widely on interventional medicine.

เนื้อหาโดย Marilyn Dunn

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Minimally invasive bladder urolith removal

หมายเลขหัวข้อ29.2 เผยแพร่แล้ว 19/09/2019

Minimally invasive bladder urolith removal

Minimally invasive options for removal of uroliths are now…

โดย Marilyn Dunn