วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Nicolas Girard

Nicolas Girard

DVM, Dip. EVDC

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Dr. Girard graduated from the National Veterinary School of Toulouse in 1987. After a decade working in first opinion small animal practice, he commenced a residency in dentistry accredited by the European College of Veterinary Dentistry and attained the EVDC diploma in 2006. Dr. Girard is president of the French Veterinary Odontostomatology Study Group (GEROS) and a member of the European Veterinary Dental Society (EVDS). He currently works in his own referral practice specializing exclusively in veterinary stomatology and dentistry.

เนื้อหาโดย Nicolas Girard

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

A molded metal dental prosthesis fitted after endodontic treatment and periodontal surgery to elongate the crown (note the surrounding periodontal area has no inflammation).

หมายเลขหัวข้อ22.3 เผยแพร่แล้ว 09/04/2021

Fillings, crowns, and implants

Damaged teeth are common but often go unnoticed, or the consequences are ignored or at best underestimated.

โดย Nicolas Girard