วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Renata Azevedo de Abreu

Renata Azevedo de Abreu

DVM, MSc

สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

Renata Azevedo de Abreu has a degree in Veterinary Medicine, a master's degree from the Federal University of Paraná (Brazil) and a PhD degree from the University of São Paulo with a PhD scholarship at Milan University (Italy). Dr. Azevedo de Abreu is currently working on small animal reproduction and neonatology at a private practice. 

เนื้อหาโดย Renata Azevedo de Abreu

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Evaluation of heart and respiratory rate by cardiopulmonary auscultation.

หมายเลขหัวข้อ26.1 เผยแพร่แล้ว 25/03/2021

A quick guide to… Intensive care of newborn puppies

Puppies are less well developed at birth than many other species, and high mortality rates are not uncommon in the first two weeks of life.

โดย Renata Azevedo de Abreu และ Camila Vannucchi