วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Rene Dorfelt

Rene Dorfelt

Dr. med. vet., Dip. ECVAA (Anesthesia and Analgesia)

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Dr. Dörfelt studied at the University of Leipzig, Germany, qualifying in 2003. After completing a dissertation on hemodialysis and an internship at the Small Animal Clinic of the Freie Universität Berlin, he worked at the Norderstedt Veterinary Clinic in Germany from 2005-2007 before undertaking a residency in anesthesia and analgesia at Vienna’s University of Veterinary Medicine. Since 2011 he has been head of the Emergency and Critical Care Service at the Medical Small Animal Clinic of Ludwig Maximilian University in Germany.

เนื้อหาโดย Rene Dorfelt

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Place lidocaine gel around the nose

หมายเลขหัวข้อ26.2 เผยแพร่แล้ว 22/03/2021

Feeding hospitalized cats

When should a cat be fed? Basically, as soon as possible!

โดย Rene Dorfelt