วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Sarah Hoff

Sarah Hoff

DVM, MPH

สหรัฐอเมริกา

Dr.Hoff สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตด้านการสาธารณสุขและระบาดวิทยาก่อนเข้าศึกษาต่อที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ University of Missouri หลังสำเร็จการศึกษาเธอใช้เวลา 3 ปีในการทำงานในฐานะสัตวแพทย์ในการรักษาโรคทั่วไป ก่อนที่จะตัดสินใจศึกษาเฉพาะทางโรคผิวหนัง ปัจจุบัน เธอเป็นสัตวพทย์ประจำคลินิกผิวหนังที่ Iowa State University

เนื้อหาโดย Sarah Hoff

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Self-induced ventral alopecia, often with no obvious lesions, is a common presentation in cats with skin disease.

หมายเลขหัวข้อ31.1 เผยแพร่แล้ว 07/04/2021

Feline cutaneous adverse food reactions

Owners are often keen to blame their cat’s diet if their pet develops a skin problem, but is this correct? In this article the authors discuss appropriate methods for the diagnosis and treatment of adverse food reactions.

โดย Sarah Hoff และ Darren Berger