วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Susan Little

Susan Little

BSc, DVM, Dip. ABVP (Feline)

แคนาดา

Dr Little received her BSc from Dalhousie University (Nova Scotia, Canada) and her DVM from the Ontario Veterinary College, University of Guelph, before achieving board certification in Feline Practice in 1997. She is currently part owner of two cat specialty practices in Ottawa, Canada. A past president of the American Association of Feline Practitioners and a current board member for the National Board of Veterinary Medical Examiners (representing the American Animal Hospital Association), she has received numerous awards for her contributions to feline medicine. Dr Little has edited and co-authored two feline textbooks, and has written many clinical papers; she also peer-reviews articles for various veterinary journals. 

เนื้อหาโดย Susan Little

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Making cats comfortable during procedures

หมายเลขหัวข้อ26.2 เผยแพร่แล้ว 25/02/2021

Why focus on felines in your veterinary clinic?

Just over 50 years ago, the Canadian Veterinary Journal carried an article, presenting an outline of all that was known at that time about feline medicine. It ran to ten pages in total. Feline medicine has grown steadily in popularity since then; the first cat-only practices were established in the U.S. in the 1970’s.

โดย Susan Little

Making cats comfortable during procedures

หมายเลขหัวข้อ26.2 เผยแพร่แล้ว 25/02/2021

Why focus on felines in your veterinary clinic?

Just over 50 years ago, the Canadian Veterinary Journal carried an article, presenting an outline of all that was known at that time about feline medicine. It ran to ten pages in total. Feline medicine has grown steadily in popularity since then; the first cat-only practices were established in the U.S. in the 1970’s.

โดย Susan Little