วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

หมายเลขหัวข้อ 30.2 Other Management

การเตรียมสถานพยาบาลให้เหมาะสมกับการรับแมวป่วย

เผยแพร่แล้ว 31/03/2021

เขียนโดย Natalie L. Marks

สามารถอ่านได้ใน Français , Deutsch , Italiano , Español และ English

Natalie Marks ได้มีส่วนร่วมในโครงการที่จัดทำเพื่อช่วยให้สถานพยาบาลสัตว์มีความเหมาะสมในการรับแมวป่วยมากขึ้น เธอจะมาอธิบายถึงความพยายามและการสร้างแรงบันดาลใจแก่ทีมสัตวแพทย์เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (แปลโดย น.สพ. พีระ มานิตยกุล)

Making your practice more feline centric.

ประเด็นสำคัญ

มีข้อมูลที่ผิดๆในแวดวงสถานพยาบาลสัตว์เกี่ยวกับแมวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรม ความเจ็บป่วย การจัดการ หรือแม้แต่โภชนาการ


หน่วยที่ทำหน้าที่สนับสนุนในสถานพยาบาลจะต้องมีความมั่นใจ โดยมีการกำหนด “champion” หรือบุคลากรที่มีความเป็นเลิศเกี่ยวกับแมวไว้คอยช่วยเหลือ


โรงพยาบาลต้องทำการประเมินตามความเป็นจริงถึงจุดสัมผัสต่างๆ (touchpoint) ที่เจ้าของแมวมีปฏิสัมพันธ์กับโรงพยาบาลซึ่งจะทำให้เกิดการนำกลับมาพิจารณาถึงการจัดการสถานที่และนโยบายต่างๆ เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น


ทีมงานสำหรับแมวโดยเฉพาะ (feline focus committee) จะช่วยให้การนำนโยบายและแผนการดำเนินงานถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมในสถานพยาบาล


แหล่งอ้างอิง

  1. Volk JO, Felsted, KE, Thomas JG, et al. Executive summary of the Bayer veterinary care usage study. J Am Vet Med Assoc 2011;238;1275-1282

  2. https://catvets.com/education/solutions-increase-cat-visits Accessed 21st March 2020

  3. Lambert A. Improving the cat owner experience. Vet Focus 2020;30.2;20-24.

Natalie L. Marks

Natalie L. Marks

Dr. Marks qualified from the University of Illinois in 2002 and worked both in first opinion small animal practice and as a relief veterinarian at an emergency อ่านเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ ในประเด็นนี้

หมายเลขหัวข้อ 30.2 เผยแพร่แล้ว 20/11/2021

ศาสตร์เกี่ยวกับความชราและแมวสูงอายุ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้เริ่มไขความลับของกระบวนการที่ทำให้เกิด...

โดย Nathalie J. Dowgray

หมายเลขหัวข้อ 30.2 เผยแพร่แล้ว 31/03/2021

ยาต้านจุลชีพ: จากพรวิเศษสู่คำสาป

Dr. Nancy De Briyne ได้อธิบายถึงคุณูปการของวิชาชีพสัตวแพทย์ในการช่วยพัฒนา...

โดย Nancy De Briyne