วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

หมายเลขหัวข้อ 30.2 Other Management

การเตรียมสถานพยาบาลให้เหมาะสมกับการรับแมวป่วย

เผยแพร่แล้ว 31/03/2021

เขียนโดย Natalie L. Marks

สามารถอ่านได้ใน Français , Deutsch , Italiano , Español และ English

Natalie Marks ได้มีส่วนร่วมในโครงการที่จัดทำเพื่อช่วยให้สถานพยาบาลสัตว์มีความเหมาะสมในการรับแมวป่วยมากขึ้น เธอจะมาอธิบายถึงความพยายามและการสร้างแรงบันดาลใจแก่ทีมสัตวแพทย์เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (แปลโดย น.สพ. พีระ มานิตยกุล)

Making your practice more feline centric.

ประเด็นสำคัญ

มีข้อมูลที่ผิดๆในแวดวงสถานพยาบาลสัตว์เกี่ยวกับแมวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรม ความเจ็บป่วย การจัดการ หรือแม้แต่โภชนาการ


หน่วยที่ทำหน้าที่สนับสนุนในสถานพยาบาลจะต้องมีความมั่นใจ โดยมีการกำหนด “champion” หรือบุคลากรที่มีความเป็นเลิศเกี่ยวกับแมวไว้คอยช่วยเหลือ


โรงพยาบาลต้องทำการประเมินตามความเป็นจริงถึงจุดสัมผัสต่างๆ (touchpoint) ที่เจ้าของแมวมีปฏิสัมพันธ์กับโรงพยาบาลซึ่งจะทำให้เกิดการนำกลับมาพิจารณาถึงการจัดการสถานที่และนโยบายต่างๆ เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น


ทีมงานสำหรับแมวโดยเฉพาะ (feline focus committee) จะช่วยให้การนำนโยบายและแผนการดำเนินงานถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมในสถานพยาบาล


พร้อมเข้าสู่เนื้อหาสาระอื่นๆ แล้วหรือยัง?

ผู้มีวิชาชีพเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์สามารถเข้าสู่ Veterinary Focus Online เพื่อเข้าถึงเนื้อหาสาระสุดพิเศษที่สร้างสรรค์จากผู้เชี่ยวชาญได้ทุกท่าน

ลงทะเบียน

เป็นผู้ใช้อยู่แล้วใช่หรือไม่? ลงชื่อเข้าใช้ได้ที่นี่เลย