วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Cailin Heinze

Cailin Heinze

VMD, MS, Dip. ACVN

สหรัฐอเมริกา

After graduating from the University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine, Dr. Heinze worked in small animal practice for three years on the East Coast of the United States. She then completed a nutrition residency and earned a Master’s degree in Nutritional Biology at the University of California, Davis. Dr. Heinze is board-certified in veterinary nutrition and is currently an Assistant Professor at Tufts Cummings School of Veterinary Medicine where she is involved in academic and clinical teaching, research, and clinical practice. Her professional interests include renal disease, lipids, and cancer nutrition.

เนื้อหาโดย Cailin Heinze

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

It is important that veterinarians and veterinary staff clearly explain to owners the differences between the therapeutic diet and the foods they may have easier access to, so the pet owner can better perceive the value of therapeutic diets.

หมายเลขหัวข้อ24.3 เผยแพร่แล้ว 10/03/2021

Pets and pet foods – questions and answers

Veterinarians and practice support staff encounter questions and comments on a daily basis from clients regarding various aspects of petfoods, many of which are based on hearsay, popular belief and even falsehoods.

โดย Cailin Heinze