วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Cecilia Villaverde

Cecilia Villaverde

BVSc, PhD, Dipl. ACVN, Dipl. ECVCN

ราชอาณาจักรสเปน

Dr. Villaverde obtained her veterinary degree and her PhD from the Universitat Autònoma de Barcelona and then completed a residency in small animal nutrition at the University of California Davis. She is board certified in veterinary nutrition by both the American College of Veterinary Nutrition and the European College of Veterinary and Comparative Nutrition, and is a recognized European Specialist in Veterinary and Comparative Nutrition. Dr. Villaverde is currently a consultant for Expert Pet Nutrition and the Veterinary Information Network (VIN).

เนื้อหาโดย Cecilia Villaverde

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

How I approach… Urolithiasis and specific gravity in cats

หมายเลขหัวข้อ29.2 เผยแพร่แล้ว 10/10/2019

How I approach… Urolithiasis and specific gravity in cats

Prevention and treatment of urolithiasis in our feline patients requires a multi-factorial approach...

โดย Cecilia Villaverde