วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Daniel Lewis

Daniel Lewis

MA, VetMB, CertVA, Dip. ACVECC, MRCVS

สหราชอาณาจักร

Following graduation from Cambridge Vet School in 1995, Dr. Lewis worked in mixed practice for five years, where he gained his Certificate in Veterinary Anaesthesia. He then spent eight years at a large hospital-based emergency clinic in Manchester, before undertaking a residency at the Royal Veterinary College in London, obtaining his Diploma in Emergency and Critical Care in 2011. Dr. Lewis joined Vets-Now Referrals in 2015 and has a particular interest in feline medicine and septic patients.

เนื้อหาโดย Daniel Lewis

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

A right lateral abdominal radiograph confirming GDV. The pylorus is the smaller gas-filled structure (a) with a band of soft tissue (b) between that and the fundus of the stomach. Here a soft tissue band does not completely separate the two gas-filled structures.

หมายเลขหัวข้อ25.3 เผยแพร่แล้ว 20/04/2021

Gastric dilatation and volvulus

Gastric dilatation and volvulus (GDV) is a life-threatening condition which requires prompt diagnosis and treatment.

โดย Emma Donnelly และ Daniel Lewis