วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Emma Donnelly

Emma Donnelly

BSc VetSci (Hons), BVMS, MRCVS

สหราชอาณาจักร

Dr. Donnelly graduated in veterinary medicine from Glasgow University in 2013, having also obtained an intercalated degree in pharmacology. She is currently in the first year of an Emergency and Critical Care residency at Vets-Now, a dedicated out of hours and emergency treatment service which has branches throughout the UK. She has a particular interest in small animal emergency and internal medicine.

เนื้อหาโดย Emma Donnelly

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

A right lateral abdominal radiograph confirming GDV. The pylorus is the smaller gas-filled structure (a) with a band of soft tissue (b) between that and the fundus of the stomach. Here a soft tissue band does not completely separate the two gas-filled structures.

หมายเลขหัวข้อ25.3 เผยแพร่แล้ว 20/04/2021

Gastric dilatation and volvulus

Gastric dilatation and volvulus (GDV) is a life-threatening condition which requires prompt diagnosis and treatment.

โดย Emma Donnelly และ Daniel Lewis