วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Fiona Scholz

Fiona Scholz

BSc, BVMS, MANZCVS, Dip. ACVD, FANZCVS

เครือรัฐออสเตรเลีย

Dr. Scholz is a founder and director of Veterinary Dermatology Specialists, a referral center based in Perth, Western Australia. After graduation from Murdoch University, she undertook an internship at Perth Veterinary Specialists and then commuted between the USA and her home in Australia whilst completing two residency programs. Dr. Scholz is the only dermatologist in Western Australia to achieve both Diplomate status with the American College of Veterinary Dermatologists and Fellowship status with the Australian and New Zealand College of Veterinary Scientists. 

เนื้อหาโดย Fiona Scholz

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง