วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Franck Jolivet

Franck Jolivet

DVM

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

After graduating from the University of Toulouse in 2013 and completing a rotating internship in Small Animal Medicine and Surgery, Dr Jolivet worked as a clinical assistant at the university before commencing a residency in Small Animal Internal Medicine; he is currently studying for the ECVIM diploma.

เนื้อหาโดย Franck Jolivet

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Gastrointestinal endoscopy in dogs

หมายเลขหัวข้อ27.1 เผยแพร่แล้ว 22/08/2019

Gastrointestinal endoscopy in dogs

Endoscopy is now widely available for the investigation of gastrointestinal disease in dogs...

โดย Olivier Dossin และ Franck Jolivet