วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Frank Peron

Frank Peron

DVM, MSc, PhD, Dip. ECAWBM (AWSEL)

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Dr. Péron graduated from Alfort Veterinary School and then studied animal cognition before specializing in neurosciences, gaining his PhD from Paris Ouest University. He achieved board-certification in Animal Welfare in 2016. After a short time in the pharmaceutical field he joined the petfood industry and is now part of the Scientific Support team at Royal Canin.

เนื้อหาโดย Frank Peron

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง