วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Hervé Rehault

Hervé Rehault

MSc (Innovation in Food Industries)

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Hervé Rehault joined the research and development department at Royal Canin in 2013 after some 17 years working for various food companies in both France and Austria. A graduate of the University of Quimper (Brittany, France), he has in-depth expertise in wet food industrialization processes and technological solutions for food production.

เนื้อหาโดย Hervé Rehault

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง