วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Iwan A. Burgener

Iwan A. Burgener

Prof. Dr.med.vet., PhD, Dr. habil, Dip. ACVIM, Dip. ECVIM-CA

สาธารณรัฐออสเตรีย

Professor Burgener received his veterinary degree from the University of Bern, Switzerland in 1996. His career since then included various academic posts at the universities of Baton Rouge (USA), Bern, Leipzig and Utrecht before he moved to his current position as Professor and Chair of Small Animal Internal Medicine at Vienna, where he is also Head of the Small Animal Clinic. His research interests center around gastroenterology topics, and he has published over 60 articles in peer-reviewed publications, as well as being an ad hoc reviewer for more than 30 different scientific journals.

เนื้อหาโดย Iwan A. Burgener

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Diagnosis of canine pancreatitis

หมายเลขหัวข้อ29.3 เผยแพร่แล้ว 30/04/2020

Diagnosis of canine pancreatitis

Despite the fact that pancreatitis is a disease commonly encountered in first opinion practice...

โดย Iwan A. Burgener