วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
J. Scott Weese

J. Scott Weese

DVM, DVSc, Dipl. ACVIM

แคนาดา

J. Scott Weese is currently Professor at the Ontario Veterinary College and a Zoonotic Disease/Public health Microbiologist at the University of Guelph’s Centre for Public Health and Zoonoses. The author or co-author of over 200 papers in peer-reviewed journals, he has edited two textbooks and is frequently invited to speak on infectious disease topics. His research interests include microbiome assessment, antimicrobial resistance and infection control.

เนื้อหาโดย J. Scott Weese

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Defining and managing canine urinary infections

หมายเลขหัวข้อ29.2 เผยแพร่แล้ว 19/05/2020

การระบุปัญหาและการจัดการภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

เมื่อต้องระบุปัญหาด้านระบบทางเดินปัสสาวะ ศัพทวิทยาจัดเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจาก...

โดย J. Scott Weese