วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Jacqueline Reid

Jacqueline Reid

BVMS, PhD, DVA, Dip. ECVAA, MRCA, MRCVS

สหราชอาณาจักร

ศาสตราจารย์รีด สำเร็จการศึกษาจากUniversity of Glasglow หลังจากการปฏิบัติงานเป็นสัตวแพทย์คลินิกสัตว์เลี้ยงมานานหลายปีจึงผันตัวเป็น สัตวแพทย์ชำนาญการด้านวิสัญญี งานวิจัยของเธอให้ความสำคัญในเรื่องการประเมินความเจ็บปวดและคุณภาพชีวิตกับสัตว์ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบการวัดระดับความเจ็บปวดแบบเฉียบพลันในสุนัขและแมวของGlasglow ปัจจับันเธอเป็นหนึ่งในคณะนักวิจัยระดับสูงของมหาวิทยาลัย และเป็นผู้บริหารของ NewMetrica บริษัทเฉพาะทางสำหรับการพัฒนาอุปกรณ์ในการชี้วัดความเจ็บปวดและตรวจสุขภาพที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในสัตว์ที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นคำพูดได้

เนื้อหาโดย Jacqueline Reid

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Pain assessment in the dog: the Glasgow Pain Scale

หมายเลขหัวข้อ25.3 เผยแพร่แล้ว 15/06/2022

การประเมินความเจ็บปวดในสุนัขด้วย Glasgow Pain Scale

ความเจ็บปวดเป็นประสบการณ์ที่สร้างความไม่พึงพอใจ ประกอบไปด้วย 3 มิติ เชิงประสาทสัมผัส-ใช้ในการบรรยายลักษณะเช่นตำแหน่ง ความรุนแรง คุณภาพ ระยะเวลา และเชิงอารมณ์-ใช้ในการพรรณนาความรู้สึกที่เกิดขึ้น ...

โดย Jacqueline Reid

Pain assessment in the dog: the Glasgow Pain Scale

หมายเลขหัวข้อ25.3 เผยแพร่แล้ว 21/04/2021

Pain assessment in the dog: the Glasgow Pain Scale

Pain is an unpleasant personal emotional experience. It has 3 dimensions: Sensory – discriminative (location, intensity, quality, duration)...

โดย Jacqueline Reid