วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
James Roush

James Roush

DVM, MS, Dip. ACVS

สหรัฐอเมริกา

Dr. Roush is a Diplomate of the American College of Veterinary Surgeons and is currently the Doughman Professor of Surgery at the College of Veterinary Medicine, Kansas State University. Dr. Roush has authored or co-authored over 150 refereed papers, abstracts, summary articles, and book chapters on small animal orthopedic surgery, and lectures frequently at national and international meetings on fracture repair. He has over 30 years’ experience in veterinary orthopedic and neurologic surgery, orthopedic research, and small animal orthopedic surgical training of residents and students.

เนื้อหาโดย James Roush

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Post-operative mediolateral and craniocaudal radiographs of an open radius fracture with an applied external skeletal fixator. Such devices are excellent choices for open fracture fixation because they allow care of an open wound while preserving bone blood supply and minimizing soft tissue disruption.

หมายเลขหัวข้อ25.3 เผยแพร่แล้ว 01/08/2021

การจัดการแผล 1: การจัดการภาวะฉุกเฉินกรณีกระดูกหักแบบเปิด

กระดูกหักแบบเปิดหมายถึงกระดูกแตกหักที่เปิดรับการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีสาเหตุมาจาก...

โดย James Roush