วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Jan Suchodolski

Jan Suchodolski

DVM, PhD, Dip. ACVM

สหรัฐอเมริกา

Dr. Jan Suchodolski is an associate professor in small animal medicine, associate director for research, and head of microbiome sciences at the Gastrointestinal Laboratory at Texas A&M University. He received his Dr. med. vet. from the University Vienna, Austria and his PhD in veterinary microbiology from Texas A&M University. He is board certified in immunology by the American College of Veterinary Microbiologists (ACVM). His research is focused on developing biomarkers for gastrointestinal disease and therapeutic approaches for the modulation of the intestinal microbiota. He has authored or co-authored more than 270 peer-reviewed articles in the area of veterinary gastroenterology and microbiome research.

เนื้อหาโดย Jan Suchodolski

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Many veterinarians will routinely submit a fecal sample for culture and sensitivity analysis when investigating a dog with diarrhea

หมายเลขหัวข้อ31.3 เผยแพร่แล้ว 29/06/2022

Canine microbiome dysbiosis

It is increasingly being recognized that a dysfunctional intestinal microbiome can be at the root of many gastrointestinal disorders; this paper discusses the diagnosis and therapeutic options for dysbiosis cases.

โดย Jan Suchodolski