วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Jon Bowen

Jon Bowen

BVetMed, MRCVS, Dip. AS (CABC)

สหราชอาณาจักร

Dr. Bowen graduated from the Royal Veterinary College in 1992 and spent several yearsin first opinion small animal practice. He then pursued an interest in animal behaviorafter completing a postgraduate diploma in behavior at Southampton University, and currently runs the behavioral medicine referral service at London’s Royal Veterinary College, where he also teaches. He has authored several book chapters on behavioral topics and is a regular speaker at both national and international veterinary conferences.

เนื้อหาโดย Jon Bowen

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Introducing a puppy to its new family should be done around 8 weeks of age

หมายเลขหัวข้อ24.1 เผยแพร่แล้ว 22/06/2022

How to prevent behavior problems in puppies

Many owners will choose their puppy for all the wrong reasons, but Jon Bowen identifies some key factors that can help a young puppy develop into a great member of the family.

โดย Jon Bowen

Feeding behavior in cats

หมายเลขหัวข้อ28.3 เผยแพร่แล้ว 31/03/2021

พฤติกรรมการกินของแมว

การกินอาหารมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในการอยู่รอด แต่สำหรับมนุษย์...

โดย Jon Bowen

Modern wolves share a common ancestry with the domestic dog, but their hunting range and behavior may have been significantly altered by the threat from humans.

หมายเลขหัวข้อ24.3 เผยแพร่แล้ว 04/03/2021

Canine feeding behavior

Two trends appear to have become fashionable amongst dog owners in recent years...

โดย Jon Bowen