วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Lucile Frayssinet

Lucile Frayssinet

DVM

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Dr. Frayssinet is a French veterinarian who graduated from the École Nationale Vétérinaire of Toulouse in 2019. She is currently a consultant in Veterinary Practice Management at Phylum, with a international focus on strategic and marketing issues. She has a particular emphasis on the trend of corporatization in veterinary medicine, both in Europe and worldwide, and was also recently involved with an in-depth survey on the evolution of veterinary demographics in France and Europe.

เนื้อหาโดย Lucile Frayssinet

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Consolidation in the veterinary profession

หมายเลขหัวข้อ30.3 เผยแพร่แล้ว 14/01/2021

Consolidation in the veterinary profession

The explosion in corporate ownership of veterinary practices has been nothing short of phenomenal over the last two decades or so...

โดย Philippe Baralon และ Lucile Frayssinet