วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Marge Chandler

Marge Chandler

DVM, MS, MANZCVS, Dip. ACVN, Dip. ACVIM, MRCVS

สหราชอาณาจักร

Marge Chandler is a Clinical Nutritionist at Vets Now Referrals (Glasgow) and a private consultant in small animal medicine and nutrition. She has a MS (Animal Nutrition) and a DVM from Colorado State University CSU). She did residency training in small animal internal medicine and veterinary clinical nutrition at CSU and Massey University (NZ) and is a diplomate of the American College of Veterinary Nutrition and of the American College of Veterinary Internal Medicine (Small Animal Medicine). She is Co-Chair of the WSAVA Global Nutrition Committee, WSAVA Liaison to the American Academy of Veterinary Nutrition, charter member of the European Veterinary Nutrition Educators Group and a member of the Scientific Advisory Committee for FEDIAF.

เนื้อหาโดย Marge Chandler

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง