วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Pascal Prélaud

Pascal Prélaud

DVM, Dip. ECVD

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Dr. Prélaud graduated from Toulouse Vet School in 1984 and went on to establish a laboratory which pioneered canine allergy testing. A specialist in veterinary dermatology since 1987, he now holds a senior role at a private veterinary hospital outside Paris, and has also authored many articles and textbooks on canine atopic dermatitis.

เนื้อหาโดย Pascal Prélaud

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Regular, clear and honest communication between the owner and the veterinary surgeon is a keystone for successful management of the atopic dog.

หมายเลขหัวข้อ31.2 เผยแพร่แล้ว 21/10/2021

Canine atopic dermatitis and the owner

Treating canine atopic dermatitis can be challenging in itself, but keeping the owner fully engaged can be challenging too.

โดย Pascal Prélaud