วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Peter Irwin

Peter Irwin

BVetMed, PhD, MRCVS, FANZCVS

เครือรัฐออสเตรเลีย

Dr Irwin graduated from the Royal Veterinary College in London, completed a PhD at James Cook University in Townsville, Australia, and became a fellow of the Australian and New Zealand College of Veterinary Scientists in 1995. Dr Irwin is currently professor of Veterinary Clinical Science and co-director of the Vector-and-Water Borne Pathogen Research Group at Murdoch University. He is an internationally recognized expert in vectorborne diseases, with a current research focus on tick-borne infections of companion animals, wildlife and humans in Australia.

เนื้อหาโดย Peter Irwin

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Intracellular trophozoites of Babesia felis

หมายเลขหัวข้อ26.2 เผยแพร่แล้ว 12/03/2021

Feline vector-borne diseases

By comparison with diseases transmitted to dogs by hematophagous (blood-feeding) arthropods, veterinarians appear to be relatively unaware about the global importance of feline vector-borne diseases (FVBD).

โดย Mary Thompson และ Peter Irwin