วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Philippe Baralon

Philippe Baralon

DVM, MBA

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

DrBaralon สำเร็จการศึกษาจาก  École Nationale Vétérinaire of Toulouse ในปี 1984 ณ ประเทศฝรั่งเศส และเข้าศึกษาต่อปริญญาโทที่คณะเศรษฐศาสตร์ ตูลุส ในปี1985 และศึกาต่อระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ(MBA, HEC-Paris 1990) เขาได้ก่อตั้งกลุ่มที่ปรึกษาของตัวเองขึ้นในชื่อว่า ไฟลัม ในปี 1990 และยังคงดำเนินกิจการร่วมกับคู่ค้าจนถึงทุกวันนี้ และเป็นคนที่เริ่มเป็นที่ปรึกษาการบริหารงานในโรงพยาบาลสัตว์ใน 26 ประเทศทั่วโลก สิ่งที่เขามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษคือการวางแผนกลยุทธ การตลาดและการเงิน เขายังคงมีส่วนร่วมในการอบรมสัตวแพทย์และพนักงานฝ่ายสนับสนุนในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ผ่านการเรียนบรรยายและฝึกปฏิบัติ รวมถึงการจัดทำตัววัดกลางเรื่องการทำธุรกิจของสัตวแพทย์ในหลากหลายประเทศทั่วโลก เขาเป็นนักเขียนที่มีผลงานมากมาย และมีงานเขียนที่เกี่ยวกับธุรกิจสัตวแพทย์มากกว่า 50 บทความ

เนื้อหาโดย Philippe Baralon

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Example of a professional-looking waiting room. ​ All the mistakes above were fixed and the following facilities were added: 1. Separated waiting areas for dogs and cats with cat carrier trees.

หมายเลขหัวข้อ1 เผยแพร่แล้ว 10/05/2021

How to offer a great experience - Part 1

Based on studies on a human hospital, this chapter will outline the different steps in the pet owner journey in your practice, including the consultation that should be a “golden moment” for your client.

โดย Philippe Baralon , Antje Blättner , Pere Mercader และ Susie Samuel

Example of a professional-looking waiting room. ​ All the mistakes above were fixed and the following facilities were added: 1. Separated waiting areas for dogs and cats with cat carrier trees.

หมายเลขหัวข้อ1 เผยแพร่แล้ว 10/05/2021

การมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เข้ารับบริการ - ตอนที่ 1

บทความนี้จะนำเสนอแนวทางการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลสัตว์ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงการตรวจรักษาซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่มีค่าสำหรับเจ้าของผ่านการศึกษารูปแบบการทำงานของโรงพยาบาลคน สัตวแพทย์และบุคลากรในสถานพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการมอบประสบการณ์รับบริการที่ดี

โดย Philippe Baralon , Antje Blättner , Pere Mercader และ Susie Samuel

How to attract clients to your clinic

หมายเลขหัวข้อ1 เผยแพร่แล้ว 07/05/2021

How to attract clients to your clinic

Internet has changed the “pet owner journey”: before telephoning a vet to ask questions or actually taking an appointment, the client will search the Internet (sometimes just to find a telephone number) and will have first information about your practice through it.

โดย Philippe Baralon , Antje Blättner , Pere Mercader และ Susie Samuel

The importance of pet owner experience

หมายเลขหัวข้อ1 เผยแพร่แล้ว 05/05/2021

ผลจากประสบการณ์ของเจ้าของสัตว์ในการรับบริการที่สถานพยาบาลสัตว์

สัตวแพทย์หลายคนอาจไม่ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมภายในสถานพยาบาลสัตว์ที่ตนทำงานอยู่ บางคนไม่มีโอกาสได้นั่งบริเวณนั่งรอตรวจรักษาเป็นเวลานาน

โดย Philippe Baralon , Antje Blättner , Pere Mercader และ Susie Samuel

Understanding the business

หมายเลขหัวข้อ2 เผยแพร่แล้ว 03/05/2021

Understanding the business (Part 2)

Most veterinarians are not comfortable when discussing fees, or when asked to "sell" something, but this is normal! This chapter offers a method which will allow you to prescribe or recommend products and services effectively.

โดย Philippe Baralon , Antje Blättner , Pere Mercader และ Mark Moran