วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Rance Sellon

Rance Sellon

DVM, Dipl. ACVIM (Internal Medicine and Oncology)

สหรัฐอเมริกา

Dr Sellon graduated from the Texas A&M University College of Veterinary Medicine in 1987 and is currently an associate professor at WSU. He is board-certified in the specialties of Small Animal Internal Medicine and Oncology, although he has very broad clinical interests.

เนื้อหาโดย Rance Sellon

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

ลักษณะหลอดน้ำเหลืองที่ชัดเจนบริเวณชั้น   serosa ของลำไส้เล็กในสุนัขที่เป็น intestinal lymphangiectasia หากสัมผัสจะรู้สึกเหมือนเม็ดทรายซึ่งเกิดจากการอักเสบของระบบน้ำเหลือง © Rance Sellon

หมายเลขหัวข้อ27.1 เผยแพร่แล้ว 31/03/2021

ภาวะ protein losing enteropathies      ในสุนัข

มีความผิดปกติหลากหลายรูปแบบที่เป็นสาเหตุให้สุนัขสูญเสียโปรตีนผ่านระบบทางเดินอาหาร...

โดย Rance Sellon