วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Rosanna Marsella

Rosanna Marsella

DVM, Dip. ACVD

สหรัฐอเมริกา

Dr. Marsella is a Diplomate of the American College of Veterinary Dermatology and full Professor at the University of Florida. She has served as co-editor for Veterinary Dermatology and is a member of the Task Force on Canine Atopic Dermatitis. She also co-edited the current BSAVA Dermatology Manual.

เนื้อหาโดย Rosanna Marsella

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

How I approach… Canine pododermatitis

หมายเลขหัวข้อ28.1 เผยแพร่แล้ว 06/08/2020

How to treat canine pododermatitis

Dogs with sore feet may at first sight be mundane and easy to treat...

โดย Rosanna Marsella