วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Simon Platt

Simon Platt

BVM&S, MRCVS, Dip. ACVIM (Neurology), Dip. ECVN

สหรัฐอเมริกา

Dr. Platt received his veterinary degree in 1992 from the University of Edinburgh, Scotland, following which he undertook an internship in Small Animal Medicine and Surgery at the Ontario Veterinary College, University of Guelph and a two-year period of private practice in England. Dr. Platt completed a residency in neurology and neurosurgery in 1998 at the University of Florida and is currently a Professor at the Department of Small Animal Medicine and Surgery at the University of Georgia.

เนื้อหาโดย Simon Platt

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Bilateral mydriasis in a cat. This can suggest severe brain pathology after head trauma but in this case it was due to bilateral retinal damage following the trauma, suspected because the cat had a normal level of consciousness.

หมายเลขหัวข้อ25.3 เผยแพร่แล้ว 14/04/2021

Traumatic head injuries in cats

The ability to recognize clinical signs consistent with a declining neurologic status is critical in the management of cats following head trauma.

โดย Simon Platt