วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Tim Nuttall

Tim Nuttall

BSc, BVSc, CertVD, PhD, CBiol, MSB, MRCVS

สหราชอาณาจักร

Dr. Nuttall qualified in 1992 and is an RCVS Specialist in Veterinary Dermatology. He is currently Head of Dermatology at the Royal (Dick) School of Veterinary Studies where he runs a busy referral dermatology clinic with particular interests in atopic dermatitis, otitis, antibiotic resistance and laser surgery.

เนื้อหาโดย Tim Nuttall

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Anti-inflammatory and anti-pruritic therapy in canine atopy

หมายเลขหัวข้อ28.1 เผยแพร่แล้ว 20/08/2020

Anti-inflammatory and anti-pruritic therapy in canine atopy

Successful management of atopic dermatitis often requires sustained therapy...

โดย Tim Nuttall และ Debbie Gow