วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Veerle Vandendriessche

Veerle Vandendriessche

DVM, Dip. ECVCN

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

A 2005 graduate of the Ghent University Faculty of Veterinary Medicine, Dr. Vandendriessche worked in private mixed practices for 8 years before completing a residency in companion animal and equine nutrition at Ghent University in 2016. She became a European board-certified nutritionist in 2017 and currently works as a nutritionist with a feed company.

เนื้อหาโดย Veerle Vandendriessche

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Nutrition for the diabetic cat

หมายเลขหัวข้อ29.3 เผยแพร่แล้ว 20/12/2021

โภชนาการที่เหมาะกับแมวป่วยด้วยโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคที่ส่งผลต่อระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายสัตว์อย่างมาก การ...

โดย Veerle Vandendriessche

Practical nutrition for working dogs

หมายเลขหัวข้อ30.3 เผยแพร่แล้ว 17/12/2020

Practical nutrition for working dogs

What should an owner of working dogs feed their animals to ensure they stay in peak condition?

โดย Veerle Vandendriessche