วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Adrienne Bautista

Adrienne Bautista

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ สพ.ด.

สหรัฐอเมริกา

ดร. Savarse สำเร็จการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ในปี 2009 หลังจากที่ได้ทำงานเป็นนักวิจัย เธอได้สำเร็จการศึกษาในสาขาสัตวแพทยศาสตร์จาก Univesity of Milan ในปี 2015 ระหว่างที่เธอกำลังศึกษาอยู่นั้น เธอได้ใช้เวลาหนึ่งปีใน University of Lugo ประเทศสเปน เธอได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาสัตวแพทย์ศาสตร์และสัตวศาสตร์ด้วยวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับภาวะ Cardiorenal Syndrome หลังจากที่ได้ร่วมงานกับแพทย์โรคหัวใจและผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ในคลินิกส่งต่อหลายแห่ง เธอได้เข้าร่วมกับโรยัล คานินในปี 2009 ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ เธอมีความหลงใหลในการสอน การวิจัยและการเผยแพร่งานเชิงวิทยาศาสตร์

เนื้อหาโดย Adrienne Bautista

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง