วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Craig Datz

Craig Datz

สพ.บ., วท.ม., ประกาศนียบัตร ABVP และ ACVN

สหรัฐอเมริกา

Dr. Datz จบการศึกษาในปี 1987 จาก Virginia-Maryland Regional College of Veterinary Medicine และใช้เวลากว่า 14 ปีในคลินิกสัตว์เลี้ยงเอกชน และอีก 11 ปีในการทำงานที่หน่วยโภชนาการสำหรับสัตว์ป่วยที่ University of Missouri College of Veterinary Medicine ในปี 2012 ได้เริ่มทำงานที่โรยัล คานิน สหรัฐอเมริกาในตำแหน่งของผู้อำนวยการด้านความสัมพันธ์องค์กรทางวิชาการ Dr. Datz ได้รับการรับรองคุณวุฒิเฉพาะทางในด้านโภชนาการจาก American College of Veterinary Nutrition และ ด้านคลินิกปฏิบัติสำหรับสุนัขและแมว จาก American Board of Veterinary Practitioners.

เนื้อหาโดย Craig Datz

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Canine pancreatitis

หมายเลขหัวข้อ27.1 เผยแพร่แล้ว 11/07/2019

Canine pancreatitis

Pancreatitis in dogs is a common and debilitating disease that may be acute or chronic in nature...

โดย Melinda A. Wood และ Craig Datz