วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Ewan McNeill

Ewan McNeill

สพ.บ. ประกาศนียบัตรสัตวแพทย์สาธารณสุข สมาชิกแห่ง MRCVS

สหราชอาณาจักร

ดร. MacNeill ได้รับวุฒิการศึกษาด้านสัตวแพทยศาสตร์จาก University of Glasgow และใช้เวลา 5 ปีในการทำงานปฏิบัติงานคลินิกในหลายแขนงก่อนที่จะมุ่งเน้นงานคลินิกสัตว์เล็ก ในขณะนี้เขาเป็นสัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลในศูนย์ราชการของเมือง โดยมีความสนใจพิเศษในด้านรังสีวิทยาและจักษุวิทยา แต่เขาก็ยังหาเวลาที่จะทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจตามความต้องการของสัตวแพทย์ เขายังเป็นผู้ร่วมเผยแพร่กับสำนักพิมพ์ระดับมืออาชีพ และดำรงต่ำแหน่งหัวหน้าบรรณาธิการของ Veterinary Focus ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา

เนื้อหาโดย Ewan McNeill

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง