วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Laurent Cathalan

Laurent Cathalan

ศศ.บ. ศศ.ม.

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Laurent Cathalan สำเร็จการศึกษาจาก University of Caen ในปี 1995 และหลังจากทำงานในด้านการขาย การตลาด และการตีพิมพ์เป็นเวลาหลายปี เขาได้เข้าร่วมกับ Buena Media Plus ซึ่งเป็นบริษัทสื่อมัลติมิเดียในปี 2003 และได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการของกองบรรณาธิการนิตยสาร Veterinary Focus ที่ตีพิมพ์ให้กับโรยัล คานินนับตั้งแต่นั้นมา

เนื้อหาโดย Laurent Cathalan

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง