วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Philippe Marniquet

Philippe Marniquet

สพ.ด. บธ.ม.

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ดร. Marniquet สำเร็จการศึกษาจาก Veterinary School of Maisons-Alfort ในประเทศฝรั่งเศสในปี 1982 ก่อนที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจที่ ESSEC และจบการศึกษาในปี 1985 หลังจากใช้เวลาในการปฏิบัติงานคลินิกเล็กน้อย เขาได้เข้าร่วมกับ Pfizer Animal Health และย้ายไปยัง Virbac ก่อนที่จะเข้าร่วมกับโรยัล คานินในปี 2000 ที่ซึ่งเขาดำรงต่ำแหน่งเป็นผู้จัดการการตลาดการจัดเวชภัณฑ์สัตวแพทย์

เนื้อหาโดย Philippe Marniquet

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง