วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Aarti Hogan

Aarti Hogan

BVSc, MRCVS, MANZCVS (Feline medicine), Medical Quality Manager, Linnaeus

สหราชอาณาจักร

Aarti graduated from Liverpool Veterinary School and subsequently spent the early part of her career working at various veterinary clinics in the UK, Australia and New Zealand. During her years working in a gold standard veterinary hospital, she gained her Certificate in Feline Medicine and following this, successfully mentored candidates working towards this qualification. She has been an examiner for the ISFM Feline nursing certificate and diploma and currently sits on the Board of Trustees for the charity International Cat Care. In her current role in the Medical Quality team at Linnaeus, Aarti leads and supports the Cat Friendly Clinic accreditation programme with a focus on improving the experience that cats and their owners have when visiting a veterinary practice.

เนื้อหาโดย Aarti Hogan

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง