วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Ana Nemec

Ana Nemec

DVM, PhD, Dip. AVDC, Dip. EVDC

สาธารณรัฐสโลวีเนีย

Ana Nemec obtained her DVM and PhD degrees from the University of Ljubljana and later moved to the University of California-Davis, USA for a residency in Dentistry and Oral Surgery, before becoming a Diplomate of both the American and European Veterinary Dental Colleges in 2013. She is currently assistant professor and a specialist in the Small Animal Clinic at the University of Ljubljana and an independent consultant in veterinary dentistry. Passionate about teaching, she is active in several national and international dental societies and a frequent contributor to clinical journals.

เนื้อหาโดย Ana Nemec

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง