วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Andrew Sparkes

Andrew Sparkes

BVetMed PhD DipECVIM-CA MANZCVS MRCVS

สหราชอาณาจักร

Andrew Sparkes graduated in 1983 and spent four years in general practice before joining the University of Bristol as an International Cat Care Scholar 1987. He subsequently undertook a PhD and was then appointed as the International Cat Care lecturer (and later senior lecturer) in Feline Medicine at Bristol. In 2000, Andrew moved to the Animal Health Trust, where in 2008 he took over as Head of Small Animal Studies. In 2010, Andrew became an independent consultant and then in 2012 was appointed the Veterinary Director of International Cat Care and the International Society for Feline Medicine (ISFM). He is the founding and co-editor of the Journal of Feline Medicine and Surgery and is passionate about all things feline!

เนื้อหาโดย Andrew Sparkes

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง