วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Annette van der Lee

Annette van der Lee

DVM, PhD, Dip. ECVD

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

หลังจากสำเร็จการศึกษาในปี 2004  van der Lee ได้ฝึกในคลินิกหมุนวนในฐานะสัตวแพทย์ฝึกหัดในคลินิกผิวหนังที่ Utrecht University เธอได้รับใบอนุปริญญาบัตร ECVD ในปี 2009 และได้ทำงานในศูนย์ส่งต่อในเนเธอร์แลนด์นับจากนั้น แต่ในขณะเดียวกันเธอได้ร่วมทำงานวิจัยกับคลินิกสัตวแพทย์ผิวหนัง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากวิทยานิพนธ์เรื่อง T cells and immunomodulation in canine atopic dermatitis ในปี 2014 เธอได้เข้าร่วม IVC Evidensia group ในปี 2017 ที่ซึ่งเธอดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยโรคผิวหนังในเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบัน

เนื้อหาโดย Annette van der Lee

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง