วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Astrid Le Bozec

Astrid Le Bozec

MS (Chem), MS (Food flavors)

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Astrid Le Bozec studied chemistry at the ENSIACET (École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques) in Toulouse, France, which included six months in the Food Science department at the Iowa State University, and graduated in 2007. She then specialized in food flavors and achieved a professional Masters degree in 2008 at the ISIPCA (Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de l’Aromatique) in Paris. Astrid has been in charge of the palatability research program at Royal Canin since 2009.

เนื้อหาโดย Astrid Le Bozec

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง