วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Carol Reinero

Carol Reinero

DVM, Dip. ACVIM (SAIM), PhD, Department of Veterinary Medicine and Surgery, College of Veterinary Medicine, University of Missouri, MO, USA

สหรัฐอเมริกา

Dr. Reinero graduated from the University of California, Davis in 1995 before completing a small animal internal medicine residency and a PhD in Immunology at the same institution. Shortly afterwards she moved to the University of Missouri, where she is currently a professor and serves as the Director of the Comparative Internal Medicine Laboratory.

เนื้อหาโดย Carol Reinero

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง