วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Catrina Pennington

Catrina Pennington

BVM&S, PhD, Dip. SAS (Soft Tissue), MRCVS, Small Animal Teaching Hospital, Institute of Veterinary Science, University of Liverpool, UK

สหราชอาณาจักร

Dr. Pennington graduated from the University of Edinburgh in 2014 and initially worked in small animal practice before undertaking a rotating internship, followed by an orthopedic internship at a private Veterinary Specialist Hospital. From there she returned to Edinburgh to complete an internship in soft tissue and oncological surgery, and followed this with a clinical fellowship in small animal surgery at the Royal Veterinary College, London, where she was primarily based with the cardiothoracic team assisting with open heart surgery. She is currently pursuing a Residency in Small Animal Surgery at Liverpool University’s Small Animal Teaching Hospital.

เนื้อหาโดย Catrina Pennington

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง